TRÁI CÂY NHẬP KHẨU: F5 – FRUITSHOP – Máy Tơ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 13A Điện Biên Phủ, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3836 896
Trang web http://www.f5fruitshop.vn/
Tọa độ 2.086.123, 106.691.425

 


Địa chỉ TRÁI CÂY NHẬP KHẨU: F5 - FRUITSHOP ở đâu?

13A Điện Biên Phủ, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của TRÁI CÂY NHẬP KHẨU: F5 - FRUITSHOP như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

TRÁI CÂY NHẬP KHẨU: F5 - FRUITSHOP có website không?

Địa chỉ trang web của TRÁI CÂY NHẬP KHẨU: F5 – FRUITSHOP là: http://www.f5fruitshop.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trái cây nhập khẩu ( Gold fruit) - Tân Phong