Trái cây nhập khẩu Trúc Linh Fruits – Đông Hưng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 180 đường Bùi Sỹ Tiêm, Đông Hưng, Thái Bình 410000, Việt Nam
Số điện thoại 0344 558 994
Trang web
Tọa độ 20.552.779.599.999.900, 1.063.554.388

 


Địa chỉ Trái cây nhập khẩu Trúc Linh Fruits ở đâu?

180 đường Bùi Sỹ Tiêm, Đông Hưng, Thái Bình 410000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trái cây nhập khẩu Trúc Linh Fruits như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Trái cây nhập khẩu Trúc Linh Fruits có website không?

Địa chỉ trang web của Trái cây nhập khẩu Trúc Linh Fruits là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quà tặng CenO - Quà tặng Miền Trung - Hoà Cường Bắc