Trái cây xô 31 – Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 31a, Võ Thị Sáu, Phường 3, Thị Xã Bạc Liêu, Phường 3, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 091 810 90 81
Trang web
Tọa độ 92.848.793, 1.057.213.166

 


Địa chỉ Trái cây xô 31 ở đâu?

31a, Võ Thị Sáu, Phường 3, Thị Xã Bạc Liêu, Phường 3, Bạc Liêu, Việt Nam

Giờ làm việc của Trái cây xô 31 như thế nào?

Thứ Bảy:[15:00-22:00], Chủ Nhật:[15:00-22:00], Thứ Hai:[15:00-22:00], Thứ Ba:[15:00-22:00], Thứ Tư:[15:00-22:00], Thứ Năm:[15:00-22:00], Thứ Sáu:[15:00-22:00]

Trái cây xô 31 có website không?

Địa chỉ trang web của Trái cây xô 31 là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cà Phê Người Ôm Cây - Đồng Mỹ