trại gà đông tảo – Hưng Yên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lê Lợi, Hưng Yên, 17000, Việt Nam
Số điện thoại 097 852 59 71
Trang web
Tọa độ 206.546.819, 10.605.784.899.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  DÚI GIỐNG MIỀN TÂY - Bình Phú