Trạm Dừng Chân Hải Thắng – Phong Nẫm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ W3RQ+P7G, Phong Nẫm, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 091 833 71 76
Trang web
Tọa độ 10.941.808, 10.808.821.239.999.900

 


Địa chỉ Trạm Dừng Chân Hải Thắng ở đâu?

W3RQ+P7G, Phong Nẫm, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Trạm Dừng Chân Hải Thắng như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

Trạm Dừng Chân Hải Thắng có website không?

Địa chỉ trang web của Trạm Dừng Chân Hải Thắng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  OCOP Gia Lai - HTX GAUC - Biển Hồ