Trạm Phân Phối Xi Măng Hà Tiên – P.Vĩnh Quang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1104, Đường Mạc Cửu, P.Vĩnh Quang, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 094 332 16 78
Trang web
Tọa độ 100.450.085, 10.507.702.309.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Thiết Bị Vệ Sinh Nguyệt Cao - Quán Triều