Trạm Viễn Thông Nông Cống – TT. Nông Cống

Thông tin địa điểm

Địa chỉ JMG2+6J2, TT. Nông Cống, Nông Cống, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 0237 3687 000
Trang web
Tọa độ 196.255.196, 1.056.515.167

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm CNTT - VNPT Yên Bái - P.Đồng Tâm