Trạm Y Tế Phường Thống Nhất – Thống Nhất

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 70 Đào Duy Từ, Thống Nhất, Kon Tum, Việt Nam
Số điện thoại 0260 3869 841
Trang web
Tọa độ 143.479.263, 1.080.161.351

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cali Spa - Tích Sơn