Tran Phu Bookstore – Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 25B/6, Tran Phu Street, Ward 7, Bac Lieu City, Bac Lieu, Phường 7, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 0291 3956 256
Trang web
Tọa độ 9.291.971, 10.572.205.799.999.900

 


Địa chỉ Tran Phu Bookstore ở đâu?

25B/6, Tran Phu Street, Ward 7, Bac Lieu City, Bac Lieu, Phường 7, Bạc Liêu, Việt Nam

Giờ làm việc của Tran Phu Bookstore như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00], Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00]

Tran Phu Bookstore có website không?

Địa chỉ trang web của Tran Phu Bookstore là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  ADCBook - P. Văn Quán