Trần thạch cao Hoàng Kim Bảo – Tp. Qui Nhơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Bùi Thị Xuân, Tp. Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 096 114 11 48
Trang web
Tọa độ 137.645.655, 1.091.496.688

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa hàng kim khí Thiên Phát - Duy Xuyên