Trang Trại Bảy Xuân – Xuân Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2836+GMP, Xuân Bắc, Xuân Lộc, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0374 440 597
Trang web
Tọa độ 11.003.828.799.999.900, 1.073.117.008

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trại Gà Đông Tảo thuần chủng Lê Gia - Thành Công