Trang Trí Tiệc Cần Thơ 24h – Hưng Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 151/24C Trần Hoàng Na, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 093 967 73 30
Trang web http://mekongparty.com/
Tọa độ 100.129.225, 105.763.902

 


Địa chỉ Trang Trí Tiệc Cần Thơ 24h ở đâu?

151/24C Trần Hoàng Na, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Trang Trí Tiệc Cần Thơ 24h như thế nào?

Chủ Nhật:[07:30-17:30], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30], Thứ Bảy:[07:30-17:30]

Trang Trí Tiệc Cần Thơ 24h có website không?

Địa chỉ trang web của Trang Trí Tiệc Cần Thơ 24h là: http://mekongparty.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thiết bị điện Quảng Trị - Phường 5