Tre Ngà Hotel – Nâm Hang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 42RJ+473, ĐT127, Nâm Hang, Mường Tè, Lai Châu, Việt Nam
Số điện thoại 0213 3910 888
Trang web
Tọa độ 221.402.574, 103.030.682

 


Địa chỉ Tre Ngà Hotel ở đâu?

42RJ+473, ĐT127, Nâm Hang, Mường Tè, Lai Châu, Việt Nam

Tre Ngà Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Tre Ngà Hotel là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khách Sạn Hoàng Linh - Phường 2