Trung Tâm Ảnh Màu Kỹ Thuật Số Trung Anh – Cốc Lếu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 14 Hoàng Sào, Cốc Lếu, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam
Số điện thoại 091 276 40 83
Trang web
Tọa độ 22.501.122.199.999.900, 1.039.663.442

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng In Và Phóng Ảnh Từ Thẻ - TT. Tiên Lãng