Trung tâm Anh ngữ Pingo – An Hải Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 956 Ng. Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 442 99 66
Trang web http://pingo.edu.vn/
Tọa độ 160.655.855, 10.823.286.429.999.900

 


Địa chỉ Trung tâm Anh ngữ Pingo ở đâu?

956 Ng. Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Anh ngữ Pingo như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Trung tâm Anh ngữ Pingo có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Anh ngữ Pingo là: http://pingo.edu.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  TOEIC Hà Nội - Bách Khoa