Trung tâm Anh ngữ Quốc tế ESI – Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 26 Hùng Vương, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam
Số điện thoại 0233 3686 777
Trang web http://espace.com.vn/
Tọa độ 168.153.032, 10.710.034.139.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Trung học Cơ sở Hữu Nghị - Hữu Nghị