Trung Tâm Bưu Chính Sài Gòn- CN Vũng Tàu – Phường 9

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 03D1 Sương Nguyệt Anh, Phường 9, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 860860, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3811 181
Trang web http://saigonpost.com.vn/
Tọa độ 103.706.747, 10.708.578.589.999.900

 


Địa chỉ Trung Tâm Bưu Chính Sài Gòn- CN Vũng Tàu ở đâu?

03D1 Sương Nguyệt Anh, Phường 9, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 860860, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Bưu Chính Sài Gòn- CN Vũng Tàu như thế nào?

Thứ Tư:[09:00-16:30], Thứ Năm:[09:00-16:30], Thứ Sáu:[08:30-17:00], Thứ Bảy:[09:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-16:30], Thứ Ba:[09:00-16:30]

Trung Tâm Bưu Chính Sài Gòn- CN Vũng Tàu có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Bưu Chính Sài Gòn- CN Vũng Tàu là: http://saigonpost.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bưu Cục Tôn Đản - Hoà An