Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Quảng Ninh – Hồng Hải

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tầng 8, Trụ Sở Liên Cơ Quan, 2, Nguyễn Văn Cừ, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0203 3533 388
Trang web https://qnict.net/
Tọa độ 20.956.395.099.999.900, 10.709.437.779.999.900

 


Địa chỉ Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Quảng Ninh ở đâu?

Tầng 8, Trụ Sở Liên Cơ Quan, 2, Nguyễn Văn Cừ, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Quảng Ninh như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Quảng Ninh có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Quảng Ninh là: https://qnict.net/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thế Giới Phụ Kiện Máy Tính Bảo Giang - Đông Thành