Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 6501S – Cần Thơ – Trà Nóc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khu Công Nghiệp Trà Nóc, 19A, Đường Số 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ, Trà Nóc, Bình Thủy, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3844 226
Trang web http://www.vr.org.vn/
Tọa độ 101.050.769, 10.570.608.159.999.900

 


Địa chỉ Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 6501S - Cần Thơ ở đâu?

Khu Công Nghiệp Trà Nóc, 19A, Đường Số 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ, Trà Nóc, Bình Thủy, Cần Thơ, Việt Nam

Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 6501S - Cần Thơ có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 6501S – Cần Thơ là: http://www.vr.org.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CHI CỤC ĐĂNG KIỂM TRÀ VINH - Phường 7