Trung Tâm Đào Tạo – Dạy Nghề Người Tàn Tật – Tân Thịnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 554 Thống Nhất, Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 0208 3755 132
Trang web
Tọa độ 215.696.297, 10.582.619.869.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Sky-Line Central (Sky-Line Cơ sở 2) - Thạch Thang