Trung Tâm Đào Tạo Dạy Nghề & Phát Triển Công Nghệ Tin Học – Citd – Hưng Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 34 Nguyễn Sỹ Sách, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 0238 3585 222
Trang web
Tọa độ 186.863.272, 1.056.799.482

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Dạy Nấu Ăn Sao Mai - Nghĩa Đô