Trung Tâm Đào Tạo Dạy Nghề Và Giới Thiệu Việc Làm Làng Nghề Việt – Lê Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 268 Đường Trường Chinh, Lê Lợi, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 0238 3565 268
Trang web
Tọa độ 18.686.179.799.999.900, 10.566.547.419.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Dạy Nghề Trẻ Khuyết Tật Tỉnh Nam Định - Lộc An