Trung Tâm Đào Tạo Hàn Công Nghệ Cao số 1 Hà Nội – Cự Khê

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đ. Trục Phía Nam, Cự Khê, Hà Nội, 10000, Việt Nam
Số điện thoại 096 493 83 68
Trang web http://viencongnghevtv.com/
Tọa độ 209.362.501, 1.057.967.374

 


Địa chỉ Trung Tâm Đào Tạo Hàn Công Nghệ Cao số 1 Hà Nội ở đâu?

Đ. Trục Phía Nam, Cự Khê, Hà Nội, 10000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Đào Tạo Hàn Công Nghệ Cao số 1 Hà Nội như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Trung Tâm Đào Tạo Hàn Công Nghệ Cao số 1 Hà Nội có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Đào Tạo Hàn Công Nghệ Cao số 1 Hà Nội là: http://viencongnghevtv.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Trung cấp Nghề Quang Trung - Phường 8