Trung tâm đào tạo Kỹ thuật cao – Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất – Tịnh Khê

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 8VM5+6WF, Tịnh Khê, Bình Sơn, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 0255 2212 738
Trang web
Tọa độ 153.330.697, 10.885.980.959.999.900

 


Giờ làm việc của Trung tâm đào tạo Kỹ thuật cao - Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:30-17:30], Thứ Ba:[06:30-17:30], Thứ Tư:[06:30-17:30], Thứ Năm:[06:30-17:30], Thứ Sáu:[06:30-17:30]

Trung tâm đào tạo Kỹ thuật cao - Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm đào tạo Kỹ thuật cao – Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Shizuoka Mai Hoàng - Trần Hưng