Trung tâm đào tạo lái xe nâng thành phố – Tân Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 229 Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 098 942 54 03
Trang web https://www.hocxenang.com/
Tọa độ 108.125.406, 10.662.232.739.999.900

 


Địa chỉ Trung tâm đào tạo lái xe nâng thành phố ở đâu?

229 Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm đào tạo lái xe nâng thành phố như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Trung tâm đào tạo lái xe nâng thành phố có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm đào tạo lái xe nâng thành phố là: https://www.hocxenang.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Học Lái Xe Ô Tô Hải Dương - P. Cẩm Thượng