Trung Tâm Đào Tạo Nghề Miền Trung – Phường An Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 565 Hùng Vương, Phường An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0235 3829 398
Trang web
Tọa độ 155.522.575, 1.085.003.035

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty phát triển công nghệ viễn thông Hải Đăng - Tương Mai