Trung tâm Đào tạo Xuất nhập khẩu AZ – Nghĩa Tân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 249 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 10000, Việt Nam
Số điện thoại 097 200 26 69
Trang web https://daotaoaz.edu.vn/
Tọa độ 210.458.929, 1.057.961.457

 


Địa chỉ Trung tâm Đào tạo Xuất nhập khẩu AZ ở đâu?

249 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 10000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Đào tạo Xuất nhập khẩu AZ như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-19:00], Chủ Nhật:[07:30-19:00], Thứ Hai:[07:30-19:00], Thứ Ba:[07:30-19:00], Thứ Tư:[07:30-19:00], Thứ Năm:[07:30-19:00], Thứ Sáu:[07:30-19:00]

Trung tâm Đào tạo Xuất nhập khẩu AZ có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Đào tạo Xuất nhập khẩu AZ là: https://daotaoaz.edu.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Phương Hải - Cầu Đất