Trung Tâm Dạy – Dịch Tiếng Hàn Quốc – Hồ Nam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 168A Chùa Hàng, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3710 656
Trang web
Tọa độ 208.463.659, 1.066.754.512

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật - Hoàn Kiếm