Trung Tâm Dạy Nghề Bình Chánh – QL1A

Thông tin địa điểm

Địa chỉ MH9F+3FJ, QL1A, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3760 5057
Trang web http://truongtrandainghia.edu.vn/
Tọa độ 106.677.158, 1.065.736.288

 


Địa chỉ Trung Tâm Dạy Nghề Bình Chánh ở đâu?

MH9F+3FJ, QL1A, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Dạy Nghề Bình Chánh như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Trung Tâm Dạy Nghề Bình Chánh có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Dạy Nghề Bình Chánh là: http://truongtrandainghia.edu.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Hướng Nghiệp Dạy Nghề - Ngọc Xuân