Trung tâm dạy nghề Đà Nẵng – P

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 865 Nguyễn Lương Bằng, P, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 097 271 97 56
Trang web
Tọa độ 161.074.481, 1.081.312.746

 


Địa chỉ Trung tâm dạy nghề Đà Nẵng ở đâu?

865 Nguyễn Lương Bằng, P, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm dạy nghề Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Trung tâm dạy nghề Đà Nẵng có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm dạy nghề Đà Nẵng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm Dạy nghề huyện Gò Công Tây - Bình Nhi