Trung tâm dạy nghề Đường thủy Mê Kông – Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 01C QL1, Phường 5, Tân An, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0272 3526 381
Trang web
Tọa độ 10.545.603, 1.064.121.086

 


Địa chỉ Trung tâm dạy nghề Đường thủy Mê Kông ở đâu?

01C QL1, Phường 5, Tân An, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm dạy nghề Đường thủy Mê Kông như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Trung tâm dạy nghề Đường thủy Mê Kông có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm dạy nghề Đường thủy Mê Kông là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Và Nghiệp Vụ Công Boàn - An Thạnh