Trung Tâm Dạy Nghề & Giáo Dục Thường Xuyên Tiên Lãng – Cựu Đôi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ PHF3+MP5, Phố Phạm Đình Nguyên, Cựu Đôi, Tiên Lãng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3883 172
Trang web
Tọa độ 20.724.126.899.999.900, 10.655.434.729.999.900

 


Địa chỉ Trung Tâm Dạy Nghề & Giáo Dục Thường Xuyên Tiên Lãng ở đâu?

PHF3+MP5, Phố Phạm Đình Nguyên, Cựu Đôi, Tiên Lãng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Dạy Nghề & Giáo Dục Thường Xuyên Tiên Lãng như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Trung Tâm Dạy Nghề & Giáo Dục Thường Xuyên Tiên Lãng có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Dạy Nghề & Giáo Dục Thường Xuyên Tiên Lãng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  TIẾNG TRUNG - NHẬT HẢI DƯƠNG - P. Thanh Bình