Trung Tâm Dạy Nghề & Giới Thiệu Việc Làm Huyện Tam Bình – Mỹ Thạnh Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3X5R+W5M, ĐT904, Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình, Vĩnh Long, Việt Nam
Số điện thoại 0270 3714 047
Trang web
Tọa độ 100.598.264, 1.059.904.182

 


Địa chỉ Trung Tâm Dạy Nghề & Giới Thiệu Việc Làm Huyện Tam Bình ở đâu?

3X5R+W5M, ĐT904, Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình, Vĩnh Long, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Dạy Nghề & Giới Thiệu Việc Làm Huyện Tam Bình như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Trung Tâm Dạy Nghề & Giới Thiệu Việc Làm Huyện Tam Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Dạy Nghề & Giới Thiệu Việc Làm Huyện Tam Bình là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường dạy nghề Thanh Xuân Hà Nội - Phương Đình