Trung Tâm Dạy Nghề Huyện Sơn Hà – Khu Nước Bung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3F28+988, Khu Nước Bung, Sơn Hà, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 0255 3883 222
Trang web
Tọa độ 150.509.057, 10.846.582.889.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Luyện Thi TOEIC Vũng Tàu - Hireme - Phường 7