Trung Tâm Dạy Nghề Nam Sơn – Quán Trữ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 14 Tân Hà, Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 091 218 53 01
Trang web
Tọa độ 20.837.613.599.999.900, 10.666.247.729.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm dậy tiếng nhật tại Hải Phòng - Hải Phòng 181170