Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM – Phường 13

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 499 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3862 4703
Trang web http://ahtc.edu.vn/
Tọa độ 10.782.195.999.999.900, 106.673.414

 


Địa chỉ Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM ở đâu?

499 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM là: http://ahtc.edu.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Dạy Nghề Dân Lập Mỹ Nghệ Kim Hoàn - Cs2 - Phường 6