Trung Tâm Dạy Nghề Thái Sơn Hà Huy Giáp – Thạnh Lộc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 67B Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 219 90 07
Trang web
Tọa độ 108.861.595, 1.066.826.579

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Gia Sư Tại Nhà Hà Nội - Trung Văn