Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh Bình Thuận – Tiến Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Trường Chinh, Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0252 3828 699
Trang web
Tọa độ 109.299.783, 1.080.760.449

 


Địa chỉ Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh Bình Thuận ở đâu?

Trường Chinh, Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh Bình Thuận như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30], Thứ Sáu:[07:00-11:30]

Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh Bình Thuận có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh Bình Thuận là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Dạy Nghề Tư Thục Thanh Kim - Phường 14