Trung tâm Dịch vụ Cưới hỏi Trọn gói Một Nhà – Long Hồ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 308/26, đường 909, ấp Phú An, Long Hồ, Vĩnh Long 85000, Việt Nam
Số điện thoại 0839 795 462
Trang web https://www.cuoihoimotnha.vn/
Tọa độ 101.865.622, 1.059.982.704

 


Địa chỉ Trung tâm Dịch vụ Cưới hỏi Trọn gói Một Nhà ở đâu?

308/26, đường 909, ấp Phú An, Long Hồ, Vĩnh Long 85000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Dịch vụ Cưới hỏi Trọn gói Một Nhà như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00]

Trung tâm Dịch vụ Cưới hỏi Trọn gói Một Nhà có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Dịch vụ Cưới hỏi Trọn gói Một Nhà là: https://www.cuoihoimotnha.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  KIEN WEDDING PLANNER - Phường 6