Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh BRVT – Phước Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4 Phạm Văn Đồng, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3515 555
Trang web https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
Tọa độ 10.488.399.699.999.900, 1.071.828.194

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm học tập sinh hoạt thanh thiếu nhi tây ninh - Khu phố 1