Trung Tâm Điện Tử – Điện Lạnh Trung Kiên – Quyết Thắng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 450 Trần Hưng Đạo, Quyết Thắng, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Việt Nam
Số điện thoại 098 811 86 50
Trang web
Tọa độ 223.996.714, 1.034.461.015

 


Địa chỉ Trung Tâm Điện Tử - Điện Lạnh Trung Kiên ở đâu?

450 Trần Hưng Đạo, Quyết Thắng, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Điện Tử - Điện Lạnh Trung Kiên như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30]

Trung Tâm Điện Tử - Điện Lạnh Trung Kiên có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Điện Tử – Điện Lạnh Trung Kiên là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Thiết Bị Điện Dân Dụng- Điện Công Nghiệp- Vi Tính Gia Nghi - TT. Mỏ Cày