TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG VIỄN THÔNG CHI NHANH MIỀN NAM – Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 60 Tân Canh, Phường 1, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3991 9066
Trang web
Tọa độ 107.965.038, 1.066.673.208

 


Địa chỉ TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG VIỄN THÔNG CHI NHANH MIỀN NAM ở đâu?

60 Tân Canh, Phường 1, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG VIỄN THÔNG CHI NHANH MIỀN NAM như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-12:00], Thứ Ba:[07:00-12:00], Thứ Tư:[07:00-12:00], Thứ Năm:[07:00-12:00], Thứ Sáu:[07:00-12:00]

TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG VIỄN THÔNG CHI NHANH MIỀN NAM có website không?

Địa chỉ trang web của TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG VIỄN THÔNG CHI NHANH MIỀN NAM là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Kamaz Quảng Trị - Triệu Giang