Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Hàm Thuận Bắc – Ma Lâm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Km18, QL28, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0252 3610 448
Trang web
Tọa độ 11.084.815.599.999.900, 1.081.319.053

 


Giờ làm việc của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hàm Thuận Bắc như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-16:30], Chủ Nhật:[07:00-16:30], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hàm Thuận Bắc có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Hàm Thuận Bắc là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đắk Nông - Phường Nghĩa Trung