Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn – Tân Lang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3J62+5C5, Tân Lang, Văn Lãng, Lạng Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 097 734 55 26
Trang web
Tọa độ 22.060.384.499.999.900, 1.066.011.059

 


Giờ làm việc của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30]

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm Dạy nghề huyện Gò Công Tây - Bình Nhi