Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Thành phố Thanh Hóa – Quảng Thắng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Nguyễn Phục, Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 0237 3713 052
Trang web https://truong-trung-cap-nghe-so-1-thanh-pho-thanh-hoa.business.site/
Tọa độ 19.787.009.899.999.900, 10.577.510.579.999.900

 


Địa chỉ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Thành phố Thanh Hóa ở đâu?

Nguyễn Phục, Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Thành phố Thanh Hóa như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-11:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:00], Thứ Ba:[07:00-11:00], Thứ Tư:[07:00-11:00], Thứ Năm:[07:00-11:00], Thứ Sáu:[07:00-11:00]

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Thành phố Thanh Hóa có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Thành phố Thanh Hóa là: https://truong-trung-cap-nghe-so-1-thanh-pho-thanh-hoa.business.site/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Tin Học Và Anh Ngữ An Tiến - AMA - Phường 2