Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp – Giáo Dục Thường Xuyên – Thị trấn Thanh Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ XR32+6VM, Thị trấn Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước, Việt Nam
Số điện thoại 0271 3563 861
Trang web
Tọa độ 119.530.798, 106.802.182

 


Địa chỉ Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên ở đâu?

XR32+6VM, Thị trấn Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30]

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp – Giáo Dục Thường Xuyên là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Lớp học múa tại Bắc Ninh - P.Vệ An