Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nha Trang – Vĩnh Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 184 Dã Tượng, Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại 0583 880 107
Trang web
Tọa độ 122.174.939, 1.092.002.789

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh Vinh, Đại Học Vinh Cơ Sở 2 - Nghi Phong