Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Chương Mỹ – TT. Chúc Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ WP97+M4R, Đường Hòa Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, TT. Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3386 6285
Trang web
Tọa độ 209.192.485, 10.571.276.399.999.900

 


Địa chỉ Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Chương Mỹ ở đâu?

WP97+M4R, Đường Hòa Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, TT. Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Chương Mỹ như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[Đóng cửa], Thứ Tư:[Đóng cửa], Thứ Năm:[Đóng cửa], Thứ Sáu:[Đóng cửa]

Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Chương Mỹ có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Chương Mỹ là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường THPT Đào Duy Từ - P. Ba Đình