Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Bình Xuyên – TT. Hương Canh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 7MC4+VH2, Đường Không Tên, TT. Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 0211 3866 455
Trang web
Tọa độ 212.721.292, 1.056.563.958

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ban Dân Tộc - P. Hợp giang