Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An – khối 9

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Ngõ 19 Phan Tất Thông, khối 9, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 0238 3835 736
Trang web http://giongcaytrongnghean.gov.vn/
Tọa độ 18.688.500.899.999.900, 1.056.758.955

 


Địa chỉ Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An ở đâu?

Ngõ 19 Phan Tất Thông, khối 9, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An là: http://giongcaytrongnghean.gov.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty cổ phần Giống Cây Trồng Nghệ An - Nghi Phú